Zita Tarasevičienė  Tapyba / Painting

Tapyba 2002 – 2014