Zita Tarasevičienė  Tapyba / Painting

Autumn in Lithuania

Autumn in Lithuania

Oil on canvas, 70x100cm. 2013, 300€