Zita Tarasevičienė  Tapyba / Painting

Stone Trail

Stone Trail

Oil on canvas, 50x100cm. 2014, 500€