Zita Tarasevičienė  Tapyba / Painting

Arches

Arches

Oil on canvas, 80x120cm. 2006, 400€