Zita Tarasevičienė  Tapyba / Painting

Stone trail

Stone trail

Oil on canvas, 150x200cm. 2016, 1200€